Contact us on 0800 123 4567 or info@uplift.com

Ügyfélkapcsolatok kezelésére vonatkozó adatkezelési nyilatkozat

ferring-picto-privacy

Ügyfélkapcsolatok Kezelésére Vonatkozó Adatkezelési Nyilatkozat

A Ferring (a továbbiakban: „Ferring” vagy „Mi”) számára kiemelt fontosságú a személyes adatainak védelme, és az adatok védelmének vonatkozásában betartjuk az alkalmazandó európai és hely nemzeti adatvédelmi előírásokat is.

Ügyfélkapcsolatok kezelésére vonatkozó adatkezelési nyilatkozat

A Ferring (a továbbiakban: „Ferring” vagy „Mi”) számára kiemelt fontosságú a személyes adatainak védelme, és az adatok védelmének vonatkozásában betartjuk az alkalmazandó európai és hely nemzeti adatvédelmi előírásokat is.

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat tájékoztatást nyújt a személyes adatai gyűjtéséről, tárolásáról és kezeléséről, valamint a személyes adatok védelmének módjairól oly módon, hogy az megfeleljen az alkalmazandó előírásoknak.

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag erre a weboldalra vonatkozik, ezért, ha egy másik, a Ferringhez kapcsolódó vagy a Ferring által ajánlott webhelyre látogat, kérjük, olvassa el az adott weboldal adatkezelési nyilatkozatát.

A jelen Adatkezelési Nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt arról, hogy Mi, illetve az egyes szolgáltatók a weboldalon, papír alapon, illetve képviselőinken keresztül érkező kérelmek által, Mi, mint adatkezelők miként gyűjtünk adatot, amely miatt Ön olvassa ezt az Adatkezelési Nyilatkozatot.

A személyes adatai adatkezelője Ferring Magyarország Kft., székhely: Magyarország, 1138 Budapest, Tomori utca 34.

MI A SZEMÉLYES ADAT?

Személyes adat minden információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik. Ez magában foglalhatja az Ön nevét, posta címét, telefonszámát, email címét, pecsét számát.

MILYEN SZEMÉLYES ADAT KATEGÓRIÁKAT KEZEL A FERRING AZ ÜGYFÉLKAPCSOLATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDSZERREL KAPCSOLATBAN?

A Ferring az alább meghatározott célok érdekében az alábbi személyes adat kategóriákat gyűjti és kezeli:

 • neve, életkor, nem és kapcsolattartási adatok (így email címe, telefonszáma, felhasználási neve),
 • szakmai adatok, mint a munkahelye (neve és címe), munkaköre (titulusa, beosztása), azon egészségügyi terület, amelyen Ön tevékenykedik, pecsétszáma, rendelési ideje, szakképzettsége és tudományos tevékenysége (mint például korábbi klinikai vizsgálatokban, illetve korábbi vagy jelenleg folyamatban lévő akár Ferring, akár harmadik személy által folytatott vizsgálatokban való részvétel), tudományos publikációk, vagy tudományos kutatások és cikkek, valamint egyesületi, illetve más társasági tagság;
 • pénzügyi adatok, mint fizetési adatok, ideértve az adószámot is; és
 • a velünk való együttműködés részleteit, mint az együttműködés témája, az Ön tudása, illetve kérdései a vállalatunkra, illetve a termékünkre vonatkozóan, továbbá, hogy milyen terméket mutattunk be Önnek és Ön ezzel kapcsolatban milyen visszajelzést adott, továbbá ugyancsak az Ön nézetei és felírási szokásai, a páciensekkel, illetve a diagnózissal kapcsolatos szokások.

MILYEN FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK AZ ÖN ADATAI?

A fentiekben meghatározott személyes adatokat vagy Ön adta meg részünkre (a weboldalunkon, papír alapon, emailen, vagy valamely képviselőnkön keresztül) vagy olyan társaságtól jutott a tudomásunkra, amely tevékenységét a Ferring szponzorálta vagy támogatta, így például klinikai vizsgálat, és fejlesztési tevékenységek, nyilvános forrás, toborzó ügynökségek, illetve harmadik személyek, mint például IQVIA.

MILYEN CÉLBÓL KEZELI A FERRING AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Ferring a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait:

 • tapasztalatai bővítése (az általunk küldött, Ön számára releváns információkat, híreket és kutatási adatokat tartalmazó anyagok alapján Ön fejleszteni és bővíteni tudja tapasztalatát);
 • termékjavítás és innováció (a visszajelzései alapján fejleszteni tudjuk termékeinket);
 • üzleti kapcsolatok kezelése (megrendelhet, letölthet vagy azonnal megoszthat betegoktató anyagot, valamint mintát igényelhet vagy ellenőrizheti a gyógyszerek listáját, továbbá klinikai vizsgálatokhoz és oktatási anyagokhoz férhet hozzá),
 • PR, marketing (hírlevél küldése akár postán, akár e-mailen keresztül).

A Ferring kötve van az Ön hozzájárulásához. Azonban, egyes – itt fel nem sorolt– esetekben a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az adatkezelésnek más jogalapja is lehet, mint például a Ferring jogos érdeke. Ilyen esetben külön tájékoztatjuk Önt ezen adatkezelésről.

KIVEL ÉS HOGYAN OSZTJA MEG A FERRING A SZEMÉLYES ADATAIMAT?

Személyes adatait továbbíthatjuk olyan helyekre, ahol a Ferring jelen van (ideértve a Ferring kapcsolt vállalkozásait, vállalkozóit, partnereit vagy ügynökeit), ha az adattovábbításhoz megfelelő jogalappal rendelkezik, mint például érvényes üzleti indok. Ilyen hely az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országok is lehetnek. A belső nemzetközi adattovábbításra vonatkozó megállapodások biztosítják azt, hogy az ilyen adattovábbításra az európai uniós és az alkalmazandó tagállami adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő garanciák megléte esetén kerüljön sor.

A Ferring bizonyos körülmények között megoszthatja személyes adatait harmadik felekkel, például szállítókkal, vállalkozókkal, partnerekkel vagy ügynökökkel, ha ez szükséges a bejelentett célok eléréséhez, vagy ha ezek a harmadik felek részt vesznek a Ferring által végzett adatkezelésben. A Ferring csak a következő körülmények között hozza harmadik fél tudomására személyes adatait:

 • Ön megadta a megfelelő hozzájárulását;
 • adott esetben az Ön, mint adatalany kérése eredményeként;
 • ha megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok harmadik fél tudomására hozatalához, és erről Ön megfelelő értesítést kapott;
 • amennyiben erre az alkalmazandó törvények alapján vagy bírósági határozat alapján kötelesek vagyunk.

A Ferring soha nem adja el adatait harmadik fél számára.

Az Ön adatait az alábbi címzetti kör részére továbbítjuk:

 • a vállalatcsoporton belüli vállalatok számára;
 • külső szolgáltatók és partnerek részére, akik képviseletünkben szolgáltatást nyújtanak, mint például email szolgáltatók, hosting (adatátvitel), szállítás, vagy például a Ferring által megbízott marketing /kommunikációs ügynökség számára, aki a Ferring megbízásából végez annak részére meghatározott cél érdekében munkát a címek védett kezelését biztosítva, azokat további célra nem használva és nem továbbadva;
 • az illetékes felügyeleti vagy szabályozó hatóságnak, közhatalmi szervnek, bíróságnak vagy harmadik személynek, ha a közzététel (i) az alkalmazandó jogszabályokra tekintettel, (ii) jogaink védelme érdekében, (iii) az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeire tekintettel szükséges;
 • bármely más személynek az Ön hozzájárulásával.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK KORLÁTJA

Az általunk begyűjtött adatokat az üzleti kapcsolat megszűnését követő legfeljebb 10 évig őrizzük annak érdekében, hogy a Ferring meg tudjon felelni a jogszabályokból eredő kötelezettségeinek.

AZ ÖN ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez, frissítéshez és törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • a kezelés korlátozásához való jog,
 • az adatok hordozhatóságához való jog,
 • joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnak az adatai gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatosan. A felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu),

Amennyiben az érintetti jogaival kapcsolatosan kérelmet szeretne benyújtani, kérjük az Érintett Kapcsolatfelvételi Űrlap használatával tegye meg.

 • Ezen kívül Önnek természetesen joga van bármikor leiratkozni a direkt marketing üzenetekről. Ön bármikor leiratkozhat az általunk küldött marketing tartalmú kommunikációról az általunk küldött e-mailben szereplő „leiratkozom” gombra kattintva,
 • Ön bármikor leiratkozhat a fizikai és bármely más formában küldött marketing üzeneteinkről (mint például posztmarketing, vagy telemarketing). Bővebb információért kérjük olvassa le az alábbi, „ELÉRHETŐSÉGEK” menüpont alatt szereplő információkat.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét, valamint annak jogalapját.

Ha Ön már visszavonta a direkt marketing üzenetek küldéséhez adott hozzájárulását, abban az esetben is a hatályos jogszabályok által megengedettek szerint küldhetünk Önnek tranzakciós vagy más, adminisztratív típusú üzeneteket.

SÜTIK (COOKIE-K)

A belegyező nyilatkozat megadására szolgáló weboldalunkon tett látogatása során a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatokat a Google Analytics segítségével gyűjtjük össze. Ez a nyomkövető technológia sütik segítségével gyűjt összesített (névtelen) adatokat a weboldal használatáról és az ottani tevékenységekről, például arról, hány felhasználó látogatja meg a weboldalt és milyen gyakran. Ezen adatokat megoszthatjuk harmadik fél szolgáltatóval a webes szolgáltatásaink további javítása érdekében. A sütik segítségével személyes adatok nem érhetők el és nem gyűjthetők össze. Az ilyen típusú technológia alkalmazásának meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak és a hatályos elektronikus adatvédelmi rendeletnek. Az alábbi módon is gyűjthetünk adatokat:

A böngészőjén keresztül: A legtöbb böngésző bizonyos információkat gyűjt, mint például a Media Access Control (MAC) cím, a számítógép típusa (Windows vagy Mac), a képernyő felbontása, az operációs rendszer neve és verziója, valamint az internet böngésző típusa és verziója. Ehhez hasonló információkat gyűjthetünk, így például az eszköz típusát és azonosítóját, ha egy mobil eszközön keresztül fér hozzá a szolgáltatáshoz. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy biztosítsuk a szolgáltatás megfelelő működését.

Információ az eszközről: Információkat gyűjthetünk az Ön mobilkészülékéről, például egy egyedi eszköz-azonosítót, hogy megértsük, hogyan használja a szolgáltatást.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A Ferring számos műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést tesz annak érdekében, hogy megvédje személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, nyilvánosságra hozataltól, a véletlen megsemmisüléstől vagy az elvesztéstől. Például, amennyiben indokolt, elkötelezettek vagyunk a személyes adatok titkosítása, anonimizálása vagy álnevesítése mellett, emellett biztonságosan tároljuk a személyes adatokat egy kijelölt rendszeren. Belső szabályzataink és eljárásaink célja a személyes adatok védelmének kiemelése és előmozdítása.

Bár adatbiztonsági intézkedéseinket folyamatosan értékeljük és frissítjük, az interneten keresztül számítógépről vagy más eszközről továbbított adatok biztonsága nem garantálható, ezért arra bátorítjuk Önt, hogy tegyen lépéseket online védelme, valamint jelszavainak és mobil eszközeinek jogosulatlan használattól való megóvása érdekében, emellett telepítsen a számítógépére megfelelő tűzfalat, valamint vírusvédelmi és kémprogram-elhárító programokat.

Nem kimerítő felsorolás, amely esetben adatvédelmi incidens következhet be:

 • elveszett/ellopott laptop,
 • hacker támadás,
 • személyes adatokat tartalmazó email hibából történő elküldése,
 • útközben elveszett információk,
 • nem biztonságos helyszínen hagyott dokumentációk.

Ha bármilyen biztonsági veszély gyanúja merül fel, vagy hiányosságokat észlel, elengedhetetlen, hogy ezeket az eseményeket haladéktalanul jelentse az Érintett Kapcsolatfelvételi Űrlap használatával.

GYERMEKVÉDELEM

A jelen weboldalon lévő szolgáltatásokat 18 éven aluli személy nem veheti igénybe, így kérjük az ilyen személyeket, hogy személyes adatokat nem adjanak meg. Ha az Ön gyermeke már megadott személyes adatokat, amiket Ön töröltetni kíván, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi, „ELÉRHETŐSÉGEK” címszó alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén.

MÓDOSÍTÁSOK

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat bármilyen változásáról ezen a platformon (a www.crm.ferring.info) értesítjük. Javasoljuk, hogy a weboldal funkcióinak használata esetén olvassa újra Adatkezelési Nyilatkozatunkat az esetleges változások áttekintése és a folyamatos tájékozottság érdekében a magánélethez való jog tiszteletben tartása és a lehető legmagasabb szintű adatvédelem biztosítása melletti elkötelezettségünk kapcsán.

ELÉRHETŐSÉGEK

Ön bármikor leiratkozhat a fizikai és bármely más formában küldött marketing üzeneteinkről (mint például posztmarketing, vagy telemarketing). Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Ferringgel az adott marketing üzenetben szereplő valamely elérhetőségen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön jogosult a hozzájárulását visszavonni azon adatkezelések esetében, amelyek az Ön hozzájárulásán alapulnak.

Adatvédelmi kérdések esetén kérjük, hogy az Érintett Kapcsolatfelvételi Űrlap használatával lépjen velünk kapcsolatba:

 • jelentse, amennyiben adatvédelmi incidens következik be, vagy személyes adatok megsértésének gyanúja merül fel,
 • gyakorolja az Önt megillető jogokat,
 • forduljon a Global Adatvédelmi Tisztviselőhöz általános kérésekkel kapcsolatosan.

Vagy Ön felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi postai elérhetőségek valamelyikén keresztül:

Címzett: Adatvédelmi tisztviselő
Ferring International Center S.A.
Chemin De la Vergognausaz 50
1162 St Prex
Svájc.

vagy az EU GDPR felelős elérhetőségén keresztül:

Címzett: Adatvédelmi tisztviselő
Ferring International PharmaScience Center (IPC)
Amager Strandvej 405
2770 Kastrup
Dánia

A jelen Adatkezelési Nyilatkozat legutóbb 2022. 03. 02-én került módosításra.

CRM privacy notice code snippet:
Pharmacovigilance Privacy notice code snippet :

This page is not intended for patients or for members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals.

OK

Cette page n'est pas destinée aux patients ou au grand public. Il est uniquement destiné à être utilisé par des professionnels de santé.

OK

Ik bevestig dat ik een professionele zorgverlener ben of een zakelijke relatie heb met Ferring Pharmaceuticals

OK

Ez az oldal nem betegeknek, vagy nagyközönségnek szól. Az oldalt kizárólag egészségügyi szakemberek használhatják.

OK

Ta strona nie jest przeznaczona dla pacjentów ani dla ogółu odwiedzających. Ta strona stworzona jest dla pracowników sektora ochrony zdrowia.

OK

Эта страница не предназначена для пациентов или для широкой публики. Она предназначена только для медицинских работников.

OK